Make your own free website on Tripod.com
叻仔叻女靚相齊齊睇
3左:小白
中:不知名人仕
右:估下~
好似say hi咁,其實唔想上鏡...

人物如上,不過就多左件問天~
莫問:拿!條數今日還唔到就咪洗止意走...
問天:....
小白:哨呀哨呀哨呀......

唔洗講都知啦~
問天比左錢之後走左,其中一名收數人員向狗仔隊擺出勝利手勢...上一頁下一頁


返主頁